در این لحظه آلمانی - اسپرانتو واژه نامه تعدادی از 1,597 کلمات در آلمانی و نیز 3,458 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 53,517 جستجو کلمات / عبارات، میان 284 امروز.
برچسب ها: آلمانی - اسپرانتو فرهنگ لغت، آلمانی، اسپرانتو, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین آلمانی، آلمانی-اسپرانتو خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به esperanto.mobi
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.7752 / 0.0889 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه