در این لحظه اسپرانتو - آلمانی واژه نامه تعدادی از 3,755 کلمات در اسپرانتو و نیز 1,304 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 43,883 جستجو کلمات / عبارات، میان 233 امروز.
برچسب ها: اسپرانتو - آلمانی فرهنگ لغت، اسپرانتو، آلمانی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین اسپرانتو، اسپرانتو-آلمانی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به esperanto.mobi
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0190 / 0.0134 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه