در این لحظه اسپرانتو - انگلیسی واژه نامه تعدادی از 17,579 کلمات در اسپرانتو و نیز 9,616 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 93,961 جستجو کلمات / عبارات، میان 498 امروز.
برچسب ها: اسپرانتو - انگلیسی فرهنگ لغت، اسپرانتو، انگلیسی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین اسپرانتو، اسپرانتو-انگلیسی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به esperanto.mobi
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0207 / 0.0141 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه