در این لحظه انگلیسی - اسپرانتو واژه نامه تعدادی از 13,420 کلمات در انگلیسی و نیز 13,760 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 123,657 جستجو کلمات / عبارات، میان 656 امروز.
برچسب ها: انگلیسی - اسپرانتو فرهنگ لغت، انگلیسی، اسپرانتو, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین انگلیسی، انگلیسی-اسپرانتو خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به esperanto.mobi
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0250 / 0.0160 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه