13,420 բառեր. 13,760 Թարգմանություններ է.
123,657 բառերը / արտահայտությունները, 656 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Էսպերանտո թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է esperanto.mobi
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0147 / 0.0090 (18)
Վերադառնալ սկիզբ