1,597 բառեր. 3,458 Թարգմանություններ է.
53,517 բառերը / արտահայտությունները, 284 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Գերմաներեն, Գերմաներեն-Էսպերանտո թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է esperanto.mobi
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0230 / 0.0165 (18)
Վերադառնալ սկիզբ