17,579 բառեր. 9,616 Թարգմանություններ է.
93,961 բառերը / արտահայտությունները, 498 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Էսպերանտո, Էսպերանտո-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է esperanto.mobi
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0172 / 0.0097 (18)
Վերադառնալ սկիզբ