3,755 բառեր. 1,304 Թարգմանություններ է.
43,883 բառերը / արտահայտությունները, 233 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Էսպերանտո, Էսպերանտո-Գերմաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է esperanto.mobi
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0349 / 0.0215 (18)
Վերադառնալ սկիզբ