พจนานุกรมมี 1,597 คำ และ 3,458 การแปล
53,517 ค้นหาคำ / นิพจน์. 284 ทุกวันนี้.
แท็ก: เยอรมัน - Esperanto พจนานุกรม เยอรมัน, Esperantoพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ เยอรมัน, เยอรมัน-Esperanto บริการแปลเอกสาร แปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก esperanto.mobi
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0179 / 0.0116 (18)
กลับไปด้านบน