Tại thời điểm này, các Từ điển Anh - Quốc tế ngữ có một số 13,420 từ trong anh cũng như 13,760 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 123,657 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 656 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Anh - Quốc tế ngữ, Anh, Quốc tế ngữ, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Anh, dịch vụ Anh-Quốc tế ngữ, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi esperanto.mobi
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0145 / 0.0091 (18)
Quay lại đầu trang