Tại thời điểm này, các Từ điển Quốc tế ngữ - Anh có một số 17,579 từ trong quốc tế ngữ cũng như 9,616 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 93,961 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 498 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Quốc tế ngữ - Anh, Quốc tế ngữ, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Quốc tế ngữ, dịch vụ Quốc tế ngữ-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi esperanto.mobi
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0371 / 0.0294 (18)
Quay lại đầu trang